Kijkt

Kijkt.

Met frisse blik kijk ik hoe de zorg- en/of dienstverlening van organisaties opgezet, vernieuwd herijkt of verbeterd kunnen worden. Als ik naar de wereld kijk, zie ik dat deze voor veel mensen en organisaties steeds complexer wordt. Hierdoor verandert voortdurend de manier waarop wij werken. We kunnen slimmer werken, samenwerken, meer oog hebben voor de klant, de inwoner of patiënt. Vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken, efficiënt, kwaliteitsgericht en kostenbesparend. Ik werk graag aan opdrachten die tot doel hebben om (nieuwe) organisatie-onderdelen, diensten of de in- en externe samenwerking te verbeteren, te vernieuwen, op te zetten of te implementeren en/of aan opdrachten die de klanttevredenheid verbeteren.

Denkt.

Ik denk na over de doelstellingen, het proces en/of de huidige werkwijze en betrek hierbij betrokken in- en externe partijen. Naast het ophalen van informatie over bijvoorbeeld de context en achtergrond van de opdracht betrek ik de medewerkers, stakeholders, klanten, patiënten of inwoners bij het proces. Waardoor ik de benodigde kennis en inzichten bij het uitvoeren voor de opdracht krijg.

maaike denkt 2
ziet (2)

Ziet.

Ik zie verbinding met medewerkers, stakeholders, klanten, inwoners of patiënten als cruciale input bij de uitvoering van de opdracht. Een van mijn krachten is het maken van verbinding. Ik maak makkelijk contact met medewerkers (uit alle lagen van de organisatie) en stakeholders. Mijn enthousiasme, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en open houding zijn hierbij helpend. Transparantie, erkenning geven en open staan voor feedback zijn mijn middelen om een open en veilige sfeer te creëren en maken commitment voor verandering, verbetering of vernieuwing mogelijk.

Doet.

Met frisse blik, mijn aanpakkers mentaliteit, analytisch vermogen en planmatige aanpak werk ik domeinoverstijgend, doel,- en resultaatgericht. Door mijn open persoonlijkheid, energieke en positieve manier van werken lukt het mij mensen te verbinden, te inspireren en te enthousiasmeren.

doet