Kijkt.

Als ik naar de wereld kijk, zie ik dat deze voor veel mensen en organisaties steeds complexer wordt. Hierdoor verandert voortdurend de manier waarop wij werken. We kunnen slimmer werken, samenwerken, meer oog hebben voor de klant, de inwoner of patiënt. Vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken, efficiënt, kwaliteitsgericht en kostenbesparend. Graag werk ik aan opdrachten die tot doel hebben de zorg- en/of dienstverlening van organisaties te verbeteren. Hierbij kun je denken aan het verbeteren, vernieuwen, herijken, implementeren of opzetten van een organisatie(onderdeel) of van in-en externe samenwerkingsverbanden.

Met frisse blik ga ik graag met je in gesprek. Ik ben benieuwd naar jouw organisatie en de mensen die er werken. Wat is de visie en het doel van jouw organisatie? Hoe kijkt jouw organisatie naar de klant, de inwoner of de patiënt? En hoe kijken zij omgekeerd naar de organisatie? Hoe wordt er samengewerkt binnen de organisatie en met de stakeholders?  Hoe ervaren zij de samenwerking? Zijn de medewerkers betrokken? Welke organisatie onderdelen behoeven vernieuwing of verbetering en waarom? Welke verbeterkansen zie je?