Ziet.

Een van mijn krachten is het maken van verbinding. Ik maak makkelijk contact met medewerkers (uit alle lagen van de organisatie) en stakeholders. Mijn enthousiasme, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en open houding zijn hierbij helpend. Transparantie, erkenning geven en open staan voor feedback zijn mijn middelen om een open en veilige sfeer te creëren en maken commitment voor verandering, verbetering of vernieuwing mogelijk. 

Mijn visie is dat iedereen er toe doet en dat iedereen iets heeft in te brengen. Zowel medewerkers als stakeholders voelen zich betrokken en verantwoordelijk. De kennis, inhoud en ervaring zit bij de medewerkers die het werk doen. Door hen te betrekken, te enthousiasmeren en waar nodig te motiveren, bereiken we met elkaar het beste resultaat!